Första sidan

Välkommen tilll Carl Sjödin, kontrollansvarig enligt plan- och bygglagenMina uppgifter som kontrollansvarig är bland annat att:


  • tillsammans med dig som byggherre ta fram ett förslag till kontrollplan inför det tekniska samrådet med kommunen,
  • se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser följs samt att nödvändiga kontroller utförs,
  • ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras,
  • närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt om byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök.Som kontrollansvarig kommer jag att bistå dig som byggherre. Jag finns med dig hela vägen för att säkerställa att ditt byggprojekt uppfyller de regler och krav som samhället satt upp.Läs gärna mer om kontrollansvariges uppgifter på Boverkets hemsida»

Carl Sjödin

Västra Hyvlargränd 8

907 38 Umeå

carl@sjodinbygg.se

070 335 335 6